Zemní filtry

Dle ČNS 75 64 02 slouží jako sekundární stupeň pro čištění splaškových odpadních vod a zařazený za tří komorový septik, nejčastěji v lokalitách, kde je přerušovaný provoz (rekreační objekty, chaty a chalupy), nebo lze také zemní filtr využít jako třetí stupeň čištění za ČOV, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vypouštěné vody.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Galerie produktu

Pískový filtr Zemní filtr a jeho uložení Propojeni septiku a zemního filtru Odvětrávací komínek zemního filtru Drenážní trubice Drenážní trubka Drenážní trubka po celém obvodu Nátokové hrdlo zemního filtru Odtokové potrubí

Proces

Předčištěná voda přitéká ze septiku přívodními drenážemi do perforovaného potrubí. Zde prosakuje přes filtrační náplň( písek), kde probíhá dočištění. Následně pomocí sběrné trubky je voda odváděna potrubím do revizní šachty nebo popřípadě do zasakovací či deštové kanalizace.

Model zemního filtru

Vybavení

 • Plastová nádoba
 • Drenážní perforované potrubí
 • Odvětrávací hlavice
 • Rozdělovací HT trubky
 • Sběrné HT trubky
 • Filtrační náplň (stěrkodrť a filtrační písek zajistíte svépomocí)
 • Na přání dodáme revizní šachtou DN 250 - 300

Konstrukční řešení

 • Materiál – Poplypropylen
 • Síla materiálu 5 - 8 mm
 • Provedení – samonosné (bez nutnosti obetonování)
 • Nádrž je opatřena vertikálním svislímy žebry a horizontálním prstencem

Uložení pískového filtru

 • Usadíme na zpevněnou plochu
 • Vyplní vrstvou písku a štěrku (dle velikosti zrnění a předepsané vrstvy)
 • Soušasně filtr obsypáváme zeminou
 • Filtr překryjeme geotextílii
 • Dosypeme do úrovně terénu
 • Plocha nad zemním filtrem je pochozí a můžeme ji zatravnit

Technické výkresy

Počet osob [max] užitný objem [m3] vnější rozměry [mm] hmotnost [kg]
4 osoby 3,6 3 000 x 1 000 x 1 200 25
6 osob 7,2 5 000 x 2 000 x 1 200 30
8 osob 12,0 5 000 x 2 000 x 1 200 35
10 osob 14,4 6 000 x 2 000 x 1 200 40
12 osob 16,8 3 000 x 2 000 x 1 200 50
15 osob 21,6 9 000 x 2 000 x 1 200 60
20 osob 28,5 9 500 x 2 500 x 1 200 70

Rozměry na přání upravíme. Pro použití pro více osob nás kontaktujte.

Hodnoty

Dle normy ČNS 75 64 02 čistící účinek až

 • BSK5 95,2 %
 • ChSK 93,2 %
 • NL 95,1 %
 • N-NH4 97,4 %
 • Nc = 75,0 %
 • Pc = 79,2 %