Tlakové kanalizace

Čerpací souprava tlakové kanalizace je určena pro čerpaní domovní odpadních vod s obsahem dlouhovláknitých látek a pevných částic do maximální velikosti 5mm. Souprava se je určena pro namontování do domovní čerpací jímky.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Proces

Odpadní voda přitéká do nádrže přečerpávací stanice. Jakmile plováky dosáhnou určité výšky hladiny, tak řídící jednotka vyšle signál k zapnutí čerpadel. Přes čerpadla a řezací ústrojí je odpadní voda odváděna výtlakovým potrubím do tlakové kanalizace nebo do spádové kanalizace s vyšším nadmořskou výškou. Po odčerpání odpadní vody do původní hladiny zastaví plováky automaticky proces čištění.

Vybavení

Vnější vybavení

 • plastová přečerpávací šachta PP nebo PE
 • řídící venkovní jednotka (umístění na pilíře nebo na ocelové konzole vedle šachty)

Vnitřní vybaveni

 • čerpadla EFRU, SIGRMA nebo 1¼ FORWASTE
 • snímací prvky (2x plovák, 2x snímací elektroda)
 • vodící tyče pro plovákové snímače
 • výtlakové potrubí a spojky
 • přepadová klapka
 • napájecí kabel

Konstrukční řešení

Materiál 8-25mm 1. jakosti. PP-polypropylen nebo PE-polyethylen (odolný proti teplotním změnám).

Provedení

 • k obetonování - do lokalit s vyšším statickým zatížením
 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže); jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • dvouplášťové - chráněny proti spodní vodě; také pojízdné do 3,5t a nebo nad 3,5t

Technické výkresy a tabulky

Rozměry na přání upravíme.

Typ objem [m3] průměr [mm] výška [mm] hmotnost [kg] výkres
TK-S-4 1,57 1 100 2 000 140 PDF ke stažení
TK-S-5 1,96 1 100 2 500 140 PDF ke stažení
TK-S-9 3,53 1 500 2 000 280 PDF ke stažení
TK-S-11 4,41 1 500 2 500 340 PDF ke stažení

Rozměry na přání upravíme. Pro použití pro více osob nás kontaktujte.

Normy

ČSN EN 12201 část 1, 2, 3 a 5 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě.

ČSN EN 12050 část 1, 2, 3, 4, 5 - Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - konstrukční zásady a zkoušení (odpadní vody s fekáliemi i vody bez fekálii).

Dokumentace k produktu

 • Atest o vodotěsnosti
 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Typový štítek a označení CE
 • Certifikát materiálů
 • Technická dokumentace
 • Záruční list
 • Provozní a manipulační řád