Technologické šachty

Technologické šachty slouží k ochraně technologií vůči okolním vlivům a to především v místech, kde by hrozilo nebezpečí poškození, přerušení jejich funkcí nebo odcizení (technologie pro solární elektrárny).

Užití technologických šachet najdeme především v místech, kde dochází k nadměrné pracovní činnosti např: výrobní haly, sklady, staveniště. Využijeme také v místech s nadměrnou vlhkostí - např. ve sklenících, pařeništích, bazénech a u lodní přístavy. Dále také v místech se zvýšenou prašností a dalšími nežádoucími vlivy pro technologii.

Šachta je navržena v souladu s normou ČSN.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Technologické šachty slouží k osazení technologií pro zabezpečení její funkčnosti a proti odcizení. Jsou také navrženy tak, aby technologický pracovník měl snadný přístup k zařízení - jak při montáži, tak při provozu těchto zařízení.

Vybavení

 • plastová vodotěsná nádrž
 • schůdky (na přání žebřík)
 • uzamykatelný plastový poklop o průměru 600mm
 • na přání
  • el. prostupky a DN prostupky
  • stolička nebo polička na technologické zázemí
  • různé komory a přepážky

Na přání také polička na technologické zázemí, případně technologie jako čerpadla či tlakové nádoby.

Konstrukční řešení

Šachty vyrábíme ve třech tvarech: kruhových a hranatých a to v následujících konstrukčních řešeních odvíjejících se od jejich použití.

Nejčastěji vyrábíme šachty v provedení

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • samonosné s úpravou proti spodní vodě - jsou určeny do volného terénu s nízkým výskytem spodních vod, cca do 1 000 mm pod úroveň terénu

Dále vyrábíme také šachty v těchto provedeních

 • k obetonování - jsou určeny do lokalit s vyšším statickým zatížením (v blízkosti budov, zdí nebo komunikací)
 • dvouplášťové - použití tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Tento typ je také pojízdný

Tabulky a výkresy

Rozměry lze upravit.
* RO = revizní otvor

Kruhové tvary šachet

objem [m3] průměr [mm] výška [mm] výška s RO [mm] výkresy
0,9 900 1 000 1 250 PDF
1 1 000 1 200 1 450 PDF
1,2 1 000 1 500 1 750 PDF
1,4 1 200 1 200 1 450 PDF
1,7 1 200 1 500 1 750 PDF
2,6 1 500 1 500 1 750 PDF
4 1 850 1 500 1 750 PDF

Hranaté tvary šachet

objem [m3] délka [mm] šířka [mm] výška [mm] výška s RO [mm] výkresy
1 1 000 1 000 1 000 1 250 PDF
1,2 1 200 1 000 1 000 1 250 PDF
1,5 1 500 1 000 1 000 1 250 PDF
1,8 1 500 1 200 1 000 1 250 PDF
2 2 000 1 000 1 000 1 250 PDF
3 2 000 1 000 1 500 1 750 PDF
4,5 2 000 1 500 1 500 1 750 PDF
6 2 000 2 000 2 000 2 250 PDF

Normy

Vodotěsné dle normy ČSN 75 0905

Dokumentace k produkty

 • Atest o vodotěsnosti
 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Montážní návod
 • Záruční list
 • Přebírací protokol
 • Certifikát výrobku
 • Certifikát kvality materiálu