Septiky

Septik slouží k odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod (první stupeň). Za septik je možné přidat druhý stupeň dočištění - zemní filtr. Septik je rozdělen na 2 komory, 3 komory – tzv. dvou nebo tří komorový systém.

Novinka: Vyrábíme 4 komorové septiky. Revizní otvor umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot a slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a vyhnívá.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Galerie produktu


Proces

Do septiku natéká voda gravitačně a to do první komory. Mezi první a druhou komorou dochází k oddělení velkých hrubých částí od lehčích. Lehčí části v druhé komoře stejně jako v první komoře sedimentují a vhnívají. Do třetí komory již odtéká odpadní voda,které při dosažení hladiny přepadu svévolně odtéká do filtrace (pískový filtr), do kanalizace nebo popřípadě do vsaku (drenéže).

Revizní otvor umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot a slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu.

Vybavení

 • přítokové potrubí
 • odtokové potrubí
 • přepážky pro dvou, tří nebo čtyř komorový septik
 • uzamykatelný poklop
 • kontrolní (revizní) otvor - umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot a slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu

Konstrukční řešení

Nádrže vyrábíme ve třech tvarech: kruhových, hranatých a válcových a to v následujících konstrukčních řešeních odvíjející se od jejich použití.

Nejčastěji vyrábíme septiky v provedení

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • samonosné s úpravou proti spodní vodě - jsou určeny do volného terénu s nízkým výskytem spodních vod, cca do 1 000 mm pod úroveň terénu

Dále vyrábíme také septiky v těchto provedeních

 • k obetonování - jsou určeny do lokalit s vyšším statickým zatížením (v blízkosti budov, zdí nebo komunikací)
 • dvouplášťové - použití tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Tento typ je také pojízdný

Tabulky a výkresy

Rozměry lze upravit.
* RO = revizní otvor

Kruhové tvary šachet

objem [m3] průměr [mm] výška [mm] výška s RO [mm] výkresy
0,9 900 1 000 1 250 PDF
1 1 000 1 200 1 450 PDF
1,2 1 000 1 500 1 750 PDF
1,4 1 200 1 200 1 450 PDF
1,7 1 200 1 500 1 750 PDF
2,6 1 500 1 500 1 750 PDF

Hranaté tvary šachet

objem [m3] délka [mm] šířka [mm] výška [mm] výška s RO [mm] výkresy
1 1 000 1 000 1 000 1 250 PDF
1,2 1 200 1 000 1 000 1 250 PDF
1,5 1 500 1 000 1 000 1 250 PDF
1,8 1 500 1 200 1 000 1 250 PDF
2 2 000 1 000 1 000 1 250 PDF
2,5 2 000 1 000 1 500 1 750 PDF

Tabulky a výkresy

Rozměry lze upravit. Hlavním faktorem je převýšení výtlaku odpadu.
* RO = revizní otvor
* SH = spodní hrana

Kruhové tvary septiků

objem [m3] průměr [mm] výška nádrže [mm] výška s RO [mm] SH vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
1,5 1 150 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
2 1 350 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
3 1 650 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
4 1 850 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
5 2 050 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
6 2 250 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
7 2 450 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
8 2 650 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
9 2 450 2 000 1 700 1 850 1 830 PDF
10 2 550 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 750 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
13 2 950 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
15 3 050 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
20 2 950 3 000 3 050 2 850 2 830 PDF

Hranaté tvary septiků

objem [m3] délka [mm] šířka [mm] výška nádrže [mm] výška s RO [mm] SH vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
1 1 000 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
1,5 1 500 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
2 2 000 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
3,4 1 500 1 500 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
4 2 000 1 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
6 2 000 1 500 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
8 2 000 2 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 000 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
15 2 500 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
18 3 000 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF

Válcové tvary septiků

objem [m3] průměr [mm] délka [mm] výška s komínkem [mm] výška po vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
3 1 500 2 000 1 700 1 350 1 330 PDF
6 2 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
8 2 000 3 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 000 4 000 2 200 1 850 1 830 PDF

Normy

Vodotěsné dle normy ČSN 75 0905

Dokumentace k produkty

 • Atest o vodotěsnosti
 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Montážní návod
 • Záruční list
 • Přebírací protokol
 • Certifikát výrobku
 • Certifikát kvality materiálu