Revizní šachty

Revizní šachty slouží ke kontrole (dle ČSN ISO 5667) odběru vzorků čistírenských a vodárenských kalů, dále kalů pocházejících z průmyslových procesů pro vypouštění dočištěných vod.

Jsou umístěny za septik, sedimentační nádrž, odlučovač ropných látek, odlučovač tuků nebo pískový filtr. Mohou být také součástí kořenových čistíren odpadních vod, popřípadě všude tam, kde je třeba odebírat vzorky ke kontrole.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Regulační šachty slouží jako místo k odběru vzorků. Dále mohou regulační šachty sloužit jako regulace stavu hladiny u zmíněných kořenových čistíren odpadních vod nebo menších jezírek. Případně mohou mít obě tyto funkce spojené.

Vybavení

 • přitokové a odtokové potrubí
 • schůdky nebo nášlapy
 • uzamykatelný poklop
 • kontrolní (revizní) otvor
 • na přání
  • kontrolní přepážka
  • stavoměr nebo hladinoměr

Konstrukční řešení

Šachty vyrábíme ve třech tvarech: kruhových a hranatých a to v následujících konstrukčních řešeních odvíjejících se od jejich použití.

Nejčastěji vyrábíme šachty v provedení

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • samonosné s úpravou proti spodní vodě - jsou určeny do volného terénu s nízkým výskytem spodních vod, cca do 1 000 mm pod úroveň terénu

Dále vyrábíme také šachty v těchto provedeních

 • k obetonování - jsou určeny do lokalit s vyšším statickým zatížením (v blízkosti budov, zdí nebo komunikací)
 • dvouplášťové - použití tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Tento typ je také pojízdný

Tabulky a výkresy

Rozměry lze upravit.
* RO = revizní otvor

Kruhové tvary šachet

objem [m3] průměr [mm] výška [mm] výška s RO [mm] výkresy
0,9 900 1 000 1 250 PDF
1 1 000 1 200 1 450 PDF
1,2 1 000 1 500 1 750 PDF
1,4 1 200 1 200 1 450 PDF
1,7 1 200 1 500 1 750 PDF
2,6 1 500 1 500 1 750 PDF
4 1 850 1 500 1 750 PDF

Hranaté tvary šachet

objem [m3] délka [mm] šířka [mm] výška [mm] výška s RO [mm] výkresy
1 1 000 1 000 1 000 1 250 PDF
1,2 1 200 1 000 1 000 1 250 PDF
1,5 1 500 1 000 1 000 1 250 PDF
1,8 1 500 1 200 1 000 1 250 PDF
2 2 000 1 000 1 000 1 250 PDF
3 2 000 1 000 1 500 1 750 PDF
4,5 2 000 1 500 1 500 1 750 PDF
6 2 000 2 000 2 000 2 250 PDF

Normy

Vodotěsné dle normy ČSN 75 0905

Dokumentace k produkty

 • Atest o vodotěsnosti
 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Montážní návod
 • Záruční list
 • Přebírací protokol
 • Certifikát výrobku
 • Certifikát kvality materiálu