Retenční nádrže (požární nádrže)

Retenční nádrž (požární nádrže) slouží jako zásobárna vodního zdroje. Využíváme je především v místech, kde normy stanoví jejich použití nebo kde není možné využít jiného vodního zdroje.

Retenční nádrže mohou být využity také pro další kapaliny. Velikosti nádrží se liší v závislosti na nutnosti využití akumulované vody a to do objemu 350m3 (jednotná nádrž, kombinace nádrží popřípadě výstavba v místě určení).

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Proces

Retenční nádrž se akumuluje dešťovou vodou přes spadovou kanalizací a to ze střech objektů (domů, budov nebo výrobních hal a podobně). Akumulovanou vodu můžeme využít jako požární nádrže (u těchto velkoobjemových nádrží prvotní napouštění probíhá z vodovodního zdroje). Následně v případě potřeby je voda odsávana pomocí čerpadel. Kontrola stavu hladiny je zabezpečena revizním otvorem a stavoznakem.

Vybavení

 • plastová nádrž - PP, PE nebo složena ze stěnových prvků (u velkoobjemových nádrží)
 • přítokové potrubí a bezpečnostní přepad
 • revizní otvor (pro údržbu a kontrolu hladiny)
 • stavoznak
 • žebřík (plastový, hliněný či nerezový)

Další můžeme nádrž opatřit

 • různými typy přepážek
 • technologií, technologickými šachtami či čerpadly
 • libovolnými přívodními potrubími

Vše je lepší dopředu prokonzultovat.

Konstrukční řešení retenčních nádrží

Retenční nádrž jsou z materiálu o síle 10-25mm PP (polypropylenu) do země nebo PE (polyethylen) volně stojící (samonosné) odolnost venkovním teplotám.

U velkoobjemových nádří využíváme stěnové prvky.

U konstrukčního řešení rozhoduje velikost nádrže a lokalita (statické zatížení, typ zeminy a působení spodní vody).

Základní provedení nádrží

 • k obetonování - do lokalit s vyšším statickým zatížením, jsou výrazně levnější než samonosné

Vyrábíme na zakázku také

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • dvouplášťové - pouze jako maloobjemové, pojízdné do 3,5t

Hlavní slovo má investor a jeho projektová dokumentace. U velkých zakázek preferuji osobní jednání a nalezení společného řešení.

Technická dokumentace

Rozměry zde uvedné jsou pouze ukázkové, finální verze závisí na vaší projektové dokumentaci.

Kruhové provedení *RO = revizní otvor

objem [m3] průměr [mm] výška [mm] výška s RO [mm] nadzemní podzemní
10 2 550 2 000 2 200 ano ano
22 3 050 3 000 3 200 ano ano
28 3 050 4 000 4 200 ano ano
38,5 3 500 4 000 4 200 ano ano
50,2 4 000 4 000 4 200 ano ano

Hranaté provedení *RO = revizní otvor

objem [m3] délka [mm] šířka [mm] výška [mm] výška s RO [mm] nadzemní podzemní
45 5 000 3 000 3 000 3 700 ano ano
52,5 5 000 3 000 3 500 3 700 ano ano
63 6 000 3 000 3 500 3 700 ano ano
73,5 7 000 3 000 3 500 3 700 ne ano
84 8 000 3 000 3 500 3 700 ne ano
102 8 500 3 000 4 000 3 700 ne ano
150 9 500 4 000 4 000 3 700 ne ano
200 12 500 4 000 4 000 3 700 ne ano

Dokumentace k produktu

 • Atest o vodotěsnosti
 • ES prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Typový štítek s označením CE
 • Technická dokumentace
 • Záruční list
 • Certifikát kvality materiálu
 • Provozní a manipulační řád