Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice slouží pro čerpání komunálních odpadních vod všude tam, kde není možnost připojení na spádovou kanalizaci. Dále v místech obce, kde je na její části zbudována tlaková kanalizace.

Přečerpávací stanice lze využít dále u rekreačních objektů, penzionů, obytných domů, v průmyslových areálech apod.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Proces

Odpadní voda přitéká do nádrže přečerpávací stanice. Zde se akumuluje. Jakmile dosáhnou plováky určité hladiny, řídící jednotka vyšle signál k zapnutí čerpadel. Následně dojde k odčerpání odpadní vody do původní hladiny. Odpadní voda je odváděna výtlakovým potrubím do tlakové kanalizace nebo do spadové kanalizace s vyšší nadmořskou výškou.

Vnější vybavení

 • plastová přečerpávací šachta
 • ocelový poklop (do 3,5t nebo nad 3,5t)
 • řídící venkovní jednotka (umístění na pilíři nebo na ocelové konzoli vedle šachty)

Vnitřní vybavení

 • kalové čerpadlo/čerpadla (dle potřeby výtlaku)
 • pojezdová spouštěcí zařízení
 • plovákové a hladinové spínače
 • výtlakové potrubí s uzavíracím ventilem
 • zpětné ventily
 • spojky
 • přepadová klapka
 • spouštěcí zařízení
 • nerezový žebřík

Čerpadla odebíráme od 4 nejkvalitnějších dodavatelů u nás. Nejčastěji firma KSB - spolehlivé a odolné řešení.

Na přání: Signalizace poruchových stavů formou SMS přes GSM modem. Vyvedení beznapěťových kontaktů pro dálkovou signalizaci popřípadě výstražný maják.

Konstrukční řešení

Přečerpávací stanice je vyrobena z materiál o síle 10-25mm (polypropylenu nebo polyethylen).

Rozhoduje lokalita, především zda je v místech spodní voda nebo bude-li v blízkosti přečerpávací stanice zóna pro průjezd vozidel.

Nejčastěji děláme v provedení

 • dvouplášťové - s ochranou proti spodní vodě, zároveň pojízdné do 3,5t

Na zakázku vyrobíme také v provedeních

 • k obetonování - do lokalit s vyšším statickým zatížením
 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody

Vstup do šachty je opatřen litinovým poklopem o velikosti 600 mm na 900mm (možnost úpravy rozměrů dle vašeho přání).

Průměr přečerpávacích šachet bývá od 1000 mm do 3000 mm, výška přečerpávací stanice od 2500 mm do 5000 mm.

Úprava dle potřeby.

Tabulky a výkresy

Rozměry lze upravit. Hlavním faktorem je převýšení výtlaku odpadu.

Typ objem [m3] průměr [mm] výška [mm] hmotnost [kg] výkresy
PS-D-4 4,4 1 500 2 500 450 PDF ke stažení
PS-D-5 5,29 1 500 3 000 580 PDF ke stažení
PS-D-9 9,42 2 000 3 000 740 PDF ke stažení
PS-D-11 10,99 2 000 3 500 890 PDF ke stažení
PS-D-17 17,17 2 500 3 500 1 280 PDF ke stažení
PS-D-19 19,62 2 500 4 000 1 370 PDF ke stažení
PS-D-22 22,08 2 500 4 500 1 490 PDF ke stažení
PS-D-28 28,26 3 000 4 000 1 780 PDF ke stažení
PS-D-31 31,79 3 000 4 500 1 910 PDF ke stažení
PS-D-35 35,32 3 000 5 000 2 130 PDF ke stažení

Rozměry na přání upravíme. Pro použití pro více osob nás kontaktujte.

Normy

ČSN EN 12050-1 čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi, ČSN EN 12050-2 čerpací stanice odpadních vod bez fekálií.

Konstrukční zásady a zkoušení

Splňuje požadavky pro čerpací stanice na vnitřní kanalizaci pro odpadní vody s fekáliemi. Lze ji použít i pro odpadní vody bez fekálií. Používá se k odkanalizování míst umístěných pod hladinou možného zpětného vzdutí k zabránění zpětnému průtoku do budovy.

Dále také dle ČSN EN 12050-3, ČSN EN 12050-4.

Dokumentace k produkty

 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Technická dokumentace
 • Provozní a manipulační řád
 • Osvědčení o vodotěsnosti
 • Záruční list
 • Typový štítek a označení CE