Oplastování potrubí

Oplastování provádíme všude tam, kde je třeba zabránit nežádoucím vlivům, které působí na stávající potrubí nebo by mohli působit na nově budované potrubí.Materiál polypropylen, polyetylen a jiné dle potřeby.Užití - jak nadzemní, pozemní tak i uvnitř budov.

Příklady oplastování: parovody, horkovody, plynovody, ropovody, rozvodné sítí, rozvody tekutin (pivovary, výroba minerálních vod) a další různé rozvody.

Mám zájem o tento produkt