Odlučovače tuků (lapače tuků)

Lapače tuků (ddlučovače tuků) slouží především k sorbci tuků z vody. Dále pak lehkých kapalin a olejů.

Lapače tuků jsou nutné všude tam, kde je třeba odstranit z vody tuky. V dnešní době potřebují veškeré restaurace, hotely, penziony, řeznictví, závodní jídelny a další podniky.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Proces čištění

Do odlučovače přitéká zanesená voda s obsahem tuků a mastnot. V první fází se zchladí o nornou stěnu. Vyplave na povrch, kde dochází ke ztuhnutí. Vzniká tukový škraloup (mezi dvěma soustavami norných stěn). Těžší části zůstávají na dně mezi přepážkami.

Zbylá předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup doporučujeme odstranit do tukového žlabu (hlavní část odlučovače), který slouží k ukládání přebytečného tuku a olejů.

Provozní opatření

Před uvedením do provozu naplníme odlučovač tuků vodou do úrovně dolního okraje poslední norné stěny.

Doporučujeme:

 • zkušební provoz a kontrolu a shrabování tuku minimálně 1x za měsíc
 • čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1x za 3 měsíce (pomocí fekálního vozu)
 • na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozovatel provozní řád

Vybavení

 • plastová vodotěsná nádrž
 • tukový žlab - hlavní část lapače tuků
 • soustava norných stěn
 • soustava přepážek
 • přitokové hrdlo a výtoková trubka pro napojení na kanalizaci
 • poklopy plastové, ocelové, pozinkované (pochozí, do 3,5t, nad 3,5t)
 • žebřík nebo nášlapy (dle potřeby)

Konstrukční řešení odlučovačů tuků

Materiál 8-25mm 1. jakosti. Polypropylen nebo polyethylen (odolný proti teplotním změnám).

Základní provedení odlučovačů tuků

 • k obetonování - do lokalit s vyšším statickým zatížením

Vyrábíme na zakázku také

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • dvouplášťové - proti spodní vodě se používají tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru

Uložení odlučovače tuků

Odlučovač se usadí na základovou betonovou plochu v již připravené výkopové jámě. Odlučovač propojíme s přívodní kanalizací. Následně rovnoměrně napouštíme vodou a obsypáváme zeminou nebo provádíme obetonování. Napouštění vodou slouží jako ochtrana proti deformaci tlaků obsypu nebo betonáži. Projektant stanovuje způsob zakrytí i druh betonáže. Pokud je víko plastové je pouze pochozí. Pro pojizdná víka do 3,5t a nad 3,5t slouží víka z pozinku nebo oceli.

Technická dokumentace

Typ Jídel/den Průměr nádrže [mm] Výška nádrže [mm] Výkresy
OT-0,5 max 100 1 000 1 200 pdf ke stažení
OT-1 100 - 250 1 100 1 500 pdf ke stažení
OT-2 250 - 400 1 500 1 500 pdf ke stažení
OT-4 400 - 620 1 700 1 500 pdf ke stažení
OT-7 620 - 850 1 850 1 500 pdf ke stažení
OT-10 850 - 1 000 2 200 1 500 pdf ke stažení

Rozměry na přání upravíme.

Normy

 • ČSN EN 1825-1 zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
 • ČSN EN 1825-2 zásady rozměrů, osazování, obsluha a údržba
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Vyhovuje i požadavkům pro vypouštění vod

Dokumentace k produktu

 • Atest o vodotěsnosti
 • Technická dokumentace
 • Provozní deník, provozní a manipulační řád
 • Záruční list
 • Typový štítek s označením CE
 • ES prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Certifikace kvality materiálu
 • ČSN EN 1825-2 - obsluha a údržba