Nádrže na pitnou vodu

Nádrže na pitnou vodu slouží jako zásobárna pitné vody. Jsou speciálně vyvinuty pro uskladnění pitné vody, a to jak pro domácí použití, tak i pro zemědělské a komerční potřeby. Lze využít i na skladování materiálů, které podlehají potravinářským normám.

Nádrže jsou ekologicky a hygienicky nezávadné, vhodné pro přímý styk s pitnou vodou, mají vysokou odolnost vůči stárnutí i mechanickou odolnost.

Nejsou vhodné pro vystavení UV záření. Tyto nádrže jsou vyrobeny z chemicky inertních plastových desek, které neuvolňují do skladovaných kapalin žádné škodlivé látky (viz certifikace o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů). Osvědčení o vodotěsnosti dle normy ČSN 75 0905.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Do nádrže na pitnou vodu jsou uskladňovány především tekuté materiály, které do nádrže natékájí gravitačně (vody, minerální vody, šťávy, víno atd). Do nádrže na vodu lze uskladnit i sypké materiály, který podléhají potravinářským normám.

Nádrž s pitnou vodou může sloužit nejen k uskladnění, ale i jako prostředek pro další využití (například pro ryby, rostliny atd.).

Barevnost nádrží závisí na použití. Dodáváme standartní bílé desky, dále šedé, modré a zelené. Všechny typy musí být bez UV stabilizace, aby nedocházelo k uvolnění nežádoucích látek.

Vybavení

 • přítokové potrubí
 • na vyžádání odtokové potrubí
 • na vyžádání také průchodky (prostupky) pro čerpadlo - coul, 2 couly, 5/4 atd.
 • uzamykatelný poklop
 • kontrolní (revizní) otvor - umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot a slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu

Konstrukční řešení

Nádrže na pitnou vodu vyrábíme ve třech tvarech: kruhových, hranatých a válcových a to v následujících konstrukčních řešeních, odvíjejících se od jejich použití.

Nejčastěji vyrábíme nádrže v provedení

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • samonosné s úpravou proti spodní vodě - jsou určeny do volného terénu s nízkým výskytem spodních vod, cca do 1 000 mm pod úroveň terénu

Dále vyrábíme také nádrže v těchto provedeních

 • k obetonování - jsou určeny do lokalit s vyšším statickým zatížením (v blízkosti budov, zdí nebo komunikací)
 • dvouplášťové - použití tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Tento typ je také pojízdný

Tabulky a výkresy

Rozměry lze upravit. Hlavním faktorem je převýšení výtlaku odpadu.
* RO = revizní otvor
* SH = spodní hrana

Kruhové tvary jímky

objem [m3] průměr [mm] výška nádrže [mm] výška s RO [mm] SH vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
1,5 1 150 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
2 1 350 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
3 1 650 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
4 1 850 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
5 2 050 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
6 2 250 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
7 2 450 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
8 2 650 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
9 2 450 2 000 1 700 1 850 1 830 PDF
10 2 550 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 750 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
13 2 950 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
15 3 050 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
20 2 950 3 000 3 050 2 850 2 830 PDF

Hranaté tvary jímky

objem [m3] délka [mm] šířka [mm] výška nádrže [mm] výška s RO [mm] SH vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
1 1 000 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
1,5 1 500 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
2 2 000 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
3,4 1 500 1 500 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
4 2 000 1 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
6 2 000 1 500 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
8 2 000 2 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 000 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
15 2 500 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
18 3 000 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF

Válcové tvary jímky

objem [m3] průměr [mm] délka [mm] výška s komínkem [mm] výška po vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
3 1 500 2 000 1 700 1 350 1 330 PDF
6 2 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
8 2 000 3 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 000 4 000 2 200 1 850 1 830 PDF

Normy

Vodotěsné dle normy ČSN 75 0905

Dokumentace k produkty

 • Atest o vodotěsnosti
 • Certifikát kvality materiálu
 • Certifikát výrobku
 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Montážní návod
 • Přebírací protokol
 • Záruční list