Kořenové čistírny odpadních vod

Kořenové čističky odpadních vod (také vegetační čistírny) fungují na bázi samo čistících procesů stejně tak jako mokřady. Oproti běžným mechanickým čistírnám nepotřebují elektrický příkon ani podpůrné chemické látky k odbourávání odpadů.

Výhody

Výhodné jsou tedy kořenovky nejen pro rodiny, ale doporučuji především pro obce a malá města. Ano, jde to i jinak a rádi Vám s tím pomůžeme.

Mám zájem o tento produkt

Předčištění

Odpadní voda z domu nebo z obecní kanalizace přitéká do vícekomorového septiku (tříkomorového, pro lepší účinek do čtyřkomorového), popřípadě sedimentačních nádrží, kde dochází k anaerobnímu čištění - zbavení se hrubých nečistot.

Kořenové pole

Dále protéká nejdůležitější části a to skrz kořenový filtr. Zde dochází po dobu deseti dnů nejen k anaerobnímu čištění ve spodní části kořenového pole, ale také k aerobnímu čištění (čištění za pomocí mokřadní vegetace).

Čištění odpadních vod probíhá gravitačním (samovolným) procesem. Neustále zde dochází k fyzikálním (sedimentace), biologickým (funkce rostlin, rozklady tuků, cukrů a fosforu) a chemickým (sorpce, rozklad a přeměna) procesům. Tím se mění původně nebezpečné látky na absolutně neškodné vůči životnímu prostředí.

Dočištění

Vyčištěná voda standartně odtéká do vsakovací drenáže, místní vodoteče nebo rybníčku.

Doporučujeme: využijte dočišťovacích kaskád a jezírek. V místech, kde dochází k zvýšeným požadavkům na odbourávání fosforu, zařaďte sorpční nádobu.

Vybavení

 • přívodní trubky HT 100, 125 a 160
 • tří- nebo čtyř-komorový septik (případně sedimentační nádrže)
 • kořenový filtr
 • vodní rostliny
 • regulační šachta
 • sorpční nádoba
 • popřípadě dočišťovací kaskády a jezírka

Nádrže (sedimentační nádrže, septiky, regulační šachty popř. sorbční nádoba)

Materiál 8-25mm 1. jakosti. Polypropylen nebo polyethylen (odolný proti teplotním změnám).

Základní provedení nádrží

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody

Vyrábíme na zakázku také

 • dvouplášťové - proti spodní vodě se používají tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru
 • k obetonování - do lokalit s vyšším statickým zatížením.

Kořenové pole (filtrační lože)

 • Filtrační kořenové pole o hloubce 60-80 (mělký rybníček, v kterém musí být substrát dostatečně propustný, aby nedocházelo k ucpávání)
 • Podloží a filtrační lože dělí svařená nepropustná fólie (PVC), popřípadě další materiály

Obsah kořenového pole

 • Hrubé kameny - u rozvodných a sběrných zón po obvodu odpadní vody
 • Kačírek či jemný šterk (nejčastějí praný štěrk)
 • Vodní rostliny
  • Rákos obecný
  • Chrastice rákosovitá
  • Skřipinec jezerní
  • Orobinec širokolistý
  • Zblochan vodní
  • Zevar vzpřímený
  • Sitina rozkladitá
  • Pro zpestření: Blatouch bahenní, Kosatec žlutý nebo Tužebník jilmový

Technická dokumentace

Parametry kořenového pole zavisí na počtu obyvatel. Standartní hodnota je 5m2/obyvatel. Parametry velikosti septiků, sedimentačních nádrží také zavisí na velikosti rodiny nebo obce.

Počet osob [max] max. objem septiku [m3] velikost kořenového pole [m2] výkresy
5 osob 9 25 pdf ke stažení
10 osob 17 50 pdf ke stažení
20 osob 25 100 pdf ke stažení
30 osob 36 150 pdf ke stažení
50 osob 45 250 pdf ke stažení
100 osob 70 500 pdf ke stažení
200 osob 110 1 000 pdf ke stažení
250 osob 160 1 250 pdf ke stažení
300 osob 220 1 500 pdf ke stažení
350 osob 250 1 750 pdf ke stažení
400 osob 280 2 000 pdf ke stažení
500 osob 330 2 500 pdf ke stažení

Rozměry jsou uvedeny orientačně. Finální rozměry se liší dle každé konkrétní situace. Hlavní směr určí projektová dokumentace.

Hodnoty

Dle ČSN 229/2007 Sb do 500 obyvatel

 • SK5 (biochemická spotřeba kyslíku) - 85%
 • CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) - 75%
 • NL (nerozpuštěné látky) - 85%
 • N (dusík) - 40–45%, eliminujeme provzdušnovacími kaskádami
 • P (fosfor) - 40–45%, eliminujeme sorbční nádrží nebo v lepším případě domácím použitím bezfosfátových prostředků

Dokumentace k produktu

 • Atest o vodotěsnosti
 • ES prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Typový štítek s označením CE
 • Technická dokumentace
 • Záruční list
 • Certifikát kvality materiálu
 • Provozní deník, provozní a manipulační řád