Jímky

Plastové jímky se nejčastěji využívají k akumulaci splaškových nebo dešťových vod rodinných domů a rekreačních objektů, v lokalitách, kde chybí kanalizace. Dále slouží k zachycení dešťové vody rodinných domů a rekreačních objektů. Využívá se na zalévání zahrady, praní, splachování WC, umývání automobilů apod.

Jímku tvoří vodotěsná polypropylenová nádrž s nástavbovou šachtou a vtokem. Jímky na dešťovou vodu jsou opatřeny bezpečnostním přepadem. Jímka je opatřen uzamykatelným víkem (proti odcizení a bezpečnost vůči dětem). Jímky jsou vodotěsné dle normy ČSN 75 0905.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Do jímky natéká voda gravitačně.

Jímka určená na odpadní vodu z domácnosti je bez přepadu. Po naplnění následuje vývoz fekálním vozem.

Jímka na deštovou vodu je nádrž opatřena bezpečnostním přepadem. Jímka tedy může být využita jako vsakovací jímka bez odčerpávání, nebo dále napojení na automatické zavlažování, popřípadě využití vody v domácnosti.

Revizní otvor umožňuje kontrolu hladiny.

Vybavení

 • přítokové potrubí
 • na vyžádání odtokové potrubí
 • na vyžádání také průchodky (prostupky) pro čerpadlo - coul, 2 couly, 5/4 atd.
 • uzamykatelný poklop
 • kontrolní (revizní) otvor - umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot a slouží rovněž k odčerpání přebytku sedimentovaného kalu

Konstrukční řešení

Jímky vyrábíme ve třech tvarech: kruhových, hranatých a válcových a to v následujících konstrukčních řešeních odvíjející se od jejich použití.

Nejčastěji vyrábíme jímky v provedení

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • samonosné s úpravou proti spodní vodě - jsou určeny do volného terénu s nízkým výskytem spodních vod, cca do 1 000 mm pod úroveň terénu

Dále vyrábíme také jímky v těchto provedeních

 • k obetonování - jsou určeny do lokalit s vyšším statickým zatížením (v blízkosti budov, zdí nebo komunikací)
 • dvouplášťové - použití tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Tento typ je také pojízdný

Tabulky a výkresy

Rozměry lze upravit. Hlavním faktorem je převýšení výtlaku odpadu.
* RO = revizní otvor
* SH = spodní hrana

Kruhové tvary jímky

objem [m3] průměr [mm] výška nádrže [mm] výška s RO [mm] SH vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
1,5 1 150 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
2 1 350 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
3 1 650 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
4 1 850 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
5 2 050 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
6 2 250 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
7 2 450 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
8 2 650 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
9 2 450 2 000 1 700 1 850 1 830 PDF
10 2 550 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 750 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
13 2 950 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
15 3 050 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
20 2 950 3 000 3 050 2 850 2 830 PDF

Hranaté tvary jímky

objem [m3] délka [mm] šířka [mm] výška nádrže [mm] výška s RO [mm] SH vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
1 1 000 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
1,5 1 500 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
2 2 000 1 000 1 000 1 200 800 780 PDF
3,4 1 500 1 500 1 500 1 700 1 350 1 330 PDF
4 2 000 1 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
6 2 000 1 500 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
8 2 000 2 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 000 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
15 2 500 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
18 3 000 3 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF

Válcové tvary jímky

objem [m3] průměr [mm] délka [mm] výška s komínkem [mm] výška po vtok [mm] SH přepad [mm] výkresy
3 1 500 2 000 1 700 1 350 1 330 PDF
6 2 000 2 000 2 200 1 850 1 830 PDF
8 2 000 3 000 2 200 1 850 1 830 PDF
12 2 000 4 000 2 200 1 850 1 830 PDF

Normy

Vodotěsné dle normy ČSN 75 0905

Dokumentace k produkty

 • Atest o vodotěsnosti
 • Certifikát kvality materiálu
 • Certifikát výrobku
 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Montážní návod
 • Přebírací protokol
 • Záruční list