Mechanické čistírny odpadních vod

Pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů.např: rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení , které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV.

Výhody

Výhodná cena při koupi setu ČOV + nádrž na dešťovou vodu

Mám zájem o tento produkt

Čistící proces

Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru , kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky i pro biologické odbourávání fosforu,také zde dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkládání tuhého znečištění.

Odpadní voda v ČOV dále gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru,kde za přítomnosti aerobního čištění dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému ČOV dodává membránové dmychadlo.

Dalším stupněm čištění je Separace. Zde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Přečištěná voda odtéká pryč ze systému akumulačním zařízením na odtoku a odsazený aktivovaný kal se vrací (recirkuluje) na začátek.

Vybavení

 • celoplastová nádrž
 • provzdušňovací elementy
 • rozvody vzduchu
 • mamutky
 • nosiči biomasy
 • dmychadlo

Sedimentační nádrže, septiky, regulační šachty popř. sorbční nádoba

Materiál 8-25mm 1. jakosti. Polypropylen nebo polyethylen (odolný proti teplotním změnám).

Základní provedení odlučovače ropných látek

 • k obetonování - do lokalit s vyšším statickým zatížením.

Vyrábíme na zakázku také

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • dvouplášťové - proti spodní vodě se používají tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru

Kořenové pole (filtrační lože)

 • Filtrační kořenové pole o hloubce 60-80 (mělký rybníček, v kterém musí být substrát dostatečně propustný, aby nedocházelo k ucpávání)
 • Podloží a filtrační lože dělí svařená nepropustná fólie (PVC), popřípadě další materiály

Obsah kořenového pole

 • Hrubé kameny - u rozvodných a sběrných zón po obvodu odpadní vody
 • Kačírek či jemný šterk (nejčastějí praný štěrk)
 • Vodní rostliny
  • Rákos obecný
  • Chrastice rákosovitá
  • Skřipinec jezerní
  • Orobinec širokolistý
  • Zblochan vodní
  • Zevar vzpřímený
  • Sitina rozkladitá
  • Pro zpestření: Blatouch bahenní, Kosatec žlutý nebo Tužebník jilmový

Technická dokumentace

AT6 AT8 AT10 AT12 AT15 AT20 AT30
Počet osob [max] 4 6 8 10 13 18 25
Výška nádrže [mm] 1 800 2 200 2 200 2 400 2 400 2 700 3 000
Průměr nádrže [mm] 1 350 1 350 1 750 1 750 2 050 2 050 2 300
Výška přítoku [mm] 1 300 1 700 1 500 1 700 1 700 2 200 2 500
Výška odtoku [mm] 1 150 1 500 1 250 1 500 1 500 2 000 2 300
DN přítok/odtok 125/125 125/125 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150
Hmotnost ČOV [kg] 90 120 160 180 220 280 350
Typ dmychadla EL-S-60n EL-S-60n EL-S-80n EL-S-100n EL-S-120n EL-S-150n EL-S-200n
Příkon dm. [max. kW] 64 76 114 141 183 221 283

Pro potřeby více osob nás kontaktujte. Tyto situace řešíme individuálně.

Normy

Parametry vyčištěné vody slňují nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb. Čistící účinek čistíren s technologií USBF je podle ukazatele

 • BSK5 (---) - 97,2%
 • CHSK (---) - 93,6%
 • NL (nerozpuštěné látky) - 97,1%
 • N-NH4 (dusík) - 99,4%
 • Nc - 76,0%
 • Pc - 80,2%

Čistírny MICROCLAR řady AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testu účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3 byl čistírnám vystaven EUROcertifikát CE.