Atypické nádrže

Atypické nádrže slouží ke skladování granulátů, sypkých materiálů, kapalin, fekálií, agresivních látek, chemikálii a produktú pro potravinářské účely.

Atypická nádrže má svá specifika. Faktory jsou tvar, rozměry, místo uložení a účelu použití.

Dle vašich přání osadíme nádrže potřebnou technologií, přírubami, čerpadly, žebříky atd. Na každou atypickou nádrž je tedy speciálně vyhotoven statický posudek.

Výhody

Mám zájem o tento produkt

Atypické nádrže Vám mohou sloužit ke skladování granulátů, sypkých materiálů, kapalin, fekálií, agresivních látek, chemikálii a produktu pro potravinářské účely.

Místo uložení

 • vnitřní - haly, výrobní prostory, strojovny, sklady atp.
 • venkovní - tam, kde nelze nádrže umístit do vnitřních prostor
 • podzemní - ekonomicky výhodné, doporučujeme

Vybavení

 • vodotěsná nádrž
 • statické jištění (obruče, ocelová konstrukce) dle velikosti a tvaru nádrže
 • přítokové a odtokové potrubí dle požadavků

Další vybavení dle Vaší potřeby

 • technologické přepážky
 • čerpadla, systémy
 • žebříky
 • speciální technologické prostupy
 • kontrolní (revizní) otvor

Konstrukční řešení

Atypické nádrže vyrábíme dle vaší projektové dokumentace. Faktory jsou rozměry, místo uložení a účel použití.

Nejčastěji vyrábíme nádrže v provedení

 • samonosné - pro obsypání (bez nutnosti betonáže) jsou určeny do volného terénu s minimálním výskytem spodní vody
 • samonosné s úpravou proti spodní vodě - jsou určeny do volného terénu s nízkým výskytem spodních vod, cca do 1 000 mm pod úroveň terénu

Dále vyrábíme také nádrže v těchto provedeních

 • k obetonování - jsou určeny do lokalit s vyšším statickým zatížením (v blízkosti budov, zdí nebo komunikací)
 • dvouplášťové - použití tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Tento typ je také pojízdný

Materiál

 • polypropylen 15-25mm - pro použití ve vnitřních prostorech (haly, sklady, strojovny atp.)
 • polyethylen 15-25mm - pro nádrže umístěné venku, odolnost teplotním rozdílům
 • stěnové prvky - určeny pro velkoobjemové nádrže s využitím potravinářských materiálů

Normy

Vodotěsné dle normy ČSN 75 0905

Dokumentace k produkty

 • Atest o vodotěsnosti
 • Certifikát kvality materiálu
 • Certifikát výrobku
 • ES Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
 • Montážní návod
 • Přebírací protokol
 • Záruční list