Nádrže

Slouží k akumulaci odpadních fekálií (jímky, septiky), dešťových vod nebo vody pitné. Dále ke skladování granulátů, sypkých materiálů, kapalin, agresivních látek, chemikálii a produktů pro potravinářské účely.

Jsou v provedení podzemním nebo nadzemních, a to v objemech od 1-350m3.

Filtrace

Slouží především pro dočištění odpadních vod (zemní filtr - pískový nebo biologický).

Dále k čištění vzduchu a to především vzduchotechnika, biofiltrace nebo ionizace. Provedení vyrábíme podzemní a nadzemní.

Čističky odpadních vod

Slouží k odstranění nežadoucích látek z odpadní vody. Z tzv. nebezpečných látek přemění na látky absolutně neškodné.

Dělíme na dva základní - vegetační a mechanické. Přičemž ekologicky, ekonomicky i esteticky doporučujeme kořenové čistírny odpadních vod.

Čerpací stanice

Slouží především pro čerpání komunálních odpadních vod všude tam, kde není možnost připojení na spádovou kanalizaci.

Přečerpávací stanice slouží k překlenutí nadmořské výšky a čerpací stanice tlakových kanalizací slouží k překonání tlaku vedeného v tlakové kanalizaci a zároveň i k překlenutí nadmořské výšky.

Do této kategorie produktů patří: tlakové kanalizace a přečerpávací stanice.

Odlučovače

Slouží především k sorbci ropných látek nebo tuků. Dále pak lehkých kapalin, technologických vod, maziv a olejů.

Dělíme je na odlučovače ropných látek a odlučovače tuků. Provedení podzemní a nadzemní.

Šachty

Slouží především jako vodotěsná ochraná schránka technologíí a k následné kontrole stavu. Od klasických vodoměrných (pro umístění vodoměru) přes studniční (pro umístění čerpadla, vodoměru a závlahového systému) a regulační (pro stanovení výšky hladiny v kořenových čistírnách) až po technologické. K zařízením musí být velmi snadný přístup.

Provedení vyrábíme podzemní a nadzemní.

Zakázková výroba

Dělíme na zakázkovou výrobu produktů průmyslových a produktů malých zakázek. U průmyslových produktů jsou to především sila, zásobníky a násypky, potrubí nebo vyplastování technologických prostorů. Do menší zakázkové výroby můžeme zařadit vyplastování menšího rozsahu, elektrické skříně či technologické příslušenství z plastu.

Neváhejte s námi konzultovat jakýkoliv Váš nápad nebo přání. Pokud to bude v možnostech materiálu tak Vám vyhovíme, protože nic není nemožné a stále se držíme přísloví: „Zlaté české ručičky".